Onze tuinhouders zijn onmisbaar! Mede dankzij hen hebben de egels een grotere overlevingskans in de natuur. Tuinhouders bieden hun tuin aan, en daarmee een veilige basis, voor de egels die klaar met revalideren zijn bij ons. Daarom zijn nieuwe aanmeldingen altijd welkom! Wij zoeken twee soorten tuinen, namelijk uitzettuinen en uitwentuinen.

tuinhouder egelbescherming nederland

Uitzettuinen
Uitzettuinen zijn open tuinen ingericht met speciale nestkasten en voederplekken. Dit betekent dat de tuin niet volledig omheind is of speciale openingen bevatten waardoor de egels in en uit kunnen lopen. De egels zijn 100% klaar met revalideren bij ons en kunnen vrij gelaten worden. Maar om ze nog enige steun te bieden, worden ze uitgezet in tuinen waar ze terug kunnen komen om te eten en/of te overnachten.

tuinhouder egelbescherming nederland

Uitwentuinen
Uitwentuinen zijn gesloten tuinen ingericht met speciale nestkasten en voederplekken. Dit betekent dat de tuin volledig afgesloten is en de egel er niet uit kan lopen. De egels zijn voor een groot deel gerevalideerd bij ons maar worden naar uitwentuinen gebracht om volledig te revalideren. Hierna worden zij alsnog vrijgelaten middels een uitzettuin.

Help ons!
Help de egels hun weg terug de natuur in vinden en geef u op als tuinhouder! Vul het formulier in en wij nemen vervolgens contact met u op.
De procedure van het beoordelen van de uitzettuinen gaan vrij vlot, maar voor de uitwentuinen duurt dit wat langer. Onze procedures zijn ter bescherming van de egels zeer uitgebreid. Doordat wij niet veel personeel hebben kan de wachttijd voor de beoordeling van de uitwentuinen oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.