Help mee de laatste 20% van de egels in Nederland te behouden en te beschermen

Door het verdwijnen van het leefgebied en de verarming van het voedselaanbod, halveert elke 10 jaar de egelpopulatie in Nederland en in de rest van West-Europa. In de afgelopen 50 jaar is de populatie van egels met 75-80% afgenomen. Dat betekent dat de egel afhankelijk is geworden van de hulp van de mens om te overleven.

Egelbescherming Nederland komt op voor de egel en zijn leefgebied. Om dit werk te kunnen blijven doen hebben wij uw steun hard nodig. U helpt de egels al vanaf € 2,50 per maand. Als donateur ontvangt u ons jaarverslag en onze nieuwsbrieven.

Namens de dieren alvast hartelijk dank

Opdracht tot automatische incasso

Wilt u meer weten over de Egelbescherming en uw gegevens? Lees meer in onze privacy policy. U kunt ons ook bellen (06 188 19 576 ) of mailen (info@egelbescherming.nl).
Kies een van de onderstaande manieren om ons structureel te steunen.

Door dit formulier te versturen, geeft u toestemming aan Egelbescherming Nederland, incassant ID: NL22 INGB 0007 6201 38) voor het sturen van doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank om uw bijdrage jaarlijks van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).

U kunt ter alle tijden uw donateurschap stopzetten door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. 

Alle velden met een * zijn verplicht.

Ja, ik wil ook graag de gratis digitale nieuwsbrief van de Egelbescherming ontvangen.
Totaal: € -

Door dit formulier te versturen, geeft u toestemming aan Egelbescherming Nederland, incassant ID: NL22 INGB 0007 6201 38) voor het sturen van doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank om uw bijdrage maandelijks van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).

U kunt ter alle tijden uw donateurschap stopzetten door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. 

Alle velden met een * zijn verplicht.

Ja, ik wil ook graag de gratis digitale nieuwsbrief van de Egelbescherming ontvangen.
Totaal: € -

U kunt uw bijdrage ook zelf periodiek overschrijven via IBAN NL22 INGB 0007 6201 38 t.n.v. Egelbescherming Nederland of via NL64 SNSB 0785 5197 50 t.n.v. Egelbescherming Nederland


Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in ons privacybeleid

Annuleringsbeleid

Uw automatische incasso kan op ieder gewenst moment stopgezet worden, met dien verstande dat de opzegging minimaal 30 dagen voor de eerstvolgende afschrijving via info@egelbescherming.nl ontvangen is. Wij schrijven u dan uit als donateur. Uw automatische incasso wordt automatisch uitgevoerd indien het niet tijdig ( 30 kalenderdagen voor de eerstvolgende afschrijving datum ) wordt opgezegd.