Tijdelijke aanmelding stop

Onze tuinhouders zijn onmisbaar! Mede dankzij hen hebben de egels een grotere overlevingskans in de natuur. Tuinhouders bieden hun tuin aan, en daarmee een veilige basis, voor de egels die klaar met revalideren zijn bij ons. Daarom zijn nieuwe aanmeldingen altijd welkom! Wij zoeken twee soorten tuinen, namelijk uitzettuinen en uitwentuinen.
tuinhouder egelbescherming nederland
Uitzettuinen
Uitzettuinen zijn open tuinen ingericht met speciale nestkasten en voederplekken. Dit betekent dat de tuin niet volledig omheind is of speciale openingen bevatten waardoor de egels in en uit kunnen lopen. De egels zijn 100% klaar met revalideren bij ons en kunnen vrij gelaten worden. Maar om ze nog enige steun te bieden, worden ze uitgezet in tuinen waar ze terug kunnen komen om te eten en/of te overnachten. Wilt u kijken of uw tuin in aanmerking komt als uitzettuin? Belangrijke punten voor een geschikte uitzettuin. Het belangrijkste ijkpunt is de directe omgeving van uw tuin. Egels hebben een gebied ter grootte van 20 voetbalvelden nodig om in hun voedsel te voorzien. Het is dus belangrijk dat uw tuin grenst aan een groot (natuur)gebied, zonder dat er landbouw en grote en/of drukke wegen in de directe omgeving zijn. Landbouw heeft te maken met het gebruik van gif en daardoor ontbreken van insecten. De egels maakt het meeste kans om te overleven in de randgebieden van bossen en grote parken. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden als tuinhouder.
tuinhouder egelbescherming nederland
Uitwentuinen
Uitwentuinen zijn gesloten tuinen ingericht met speciale nestkasten en voederplekken. Dit betekent dat de tuin volledig afgesloten is en de egel er niet uit kan lopen. De egels zijn voor een groot deel gerevalideerd bij ons, maar worden naar uitwentuinen gebracht om volledig te revalideren en te verwilderen. Hierna worden zij alsnog vrijgelaten via een uitzettuin of direct op een geschikte plek in een mooi natuurgebied. Wilt u weten of uw tuin geschikt is als uitwentuin, Belangrijke punten uitwentuin. Wij zoeken tuinen waar geen vijvers of ingegraven trampolines zijn. Verder is het belangrijk dat de schutting geen grotere gaten/gleuven heeft dan 2 cm. Dit heeft te maken met het feit dat egels altijd een uitweg zoeken en zich door de kleinste openingen probeert te wurmen. Daarbij raakt hij dan vast en gewond. Ook onder de schutting moet geen enkele ruimte zitten, omdat de egel dan gaat graven. Verder kunnen egels verbazingwekkend hoog klimmen, dus lager dan een meter is ook onvoldoende om egels binnen te houden. Wat betreft de inrichting van uw tuin: voldoende beschutting en of ondergrond van aarde en een rustige plek (dus uit de loop) uit de zon voor het egelhuis. Twijfelt u, of wilt u advies, stuur ons dan een mail met foto’s van de situatie. Als alternatief voor uitwentuinen bestaat ook nog de mogelijkheid om een deel van uw tuin af te zetten met volière-gaas of meedoen aan project ‘Kippenhok met ren’. Voor beide alternatieven sturen wij u graag nadere informatie toe. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden als tuinhouder.
Help ons!
Help de egels hun weg terug de natuur in vinden en geef u op als tuinhouder! Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden als tuinhouder.
De procedure van het beoordelen van de uitzettuinen gaan vrij vlot, maar voor de uitwentuinen duurt dit wat langer. Onze procedures zijn ter bescherming van de egels zeer uitgebreid. Doordat wij niet veel personeel hebben kan de wachttijd voor de beoordeling van de uitwentuinen oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.