november 1, 2016

ANBI Regels
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Naam:

Egelbescherming Nederland, Bakkenzuigerstraat 18 1333 HA Almere.

Postadres:

Bijenmeent 134, 1218 GK Hilversum

Doelstelling:

– Het opvangen, medisch verzorgen en terug plaatsen in de natuur van zieke, gewonde en te jonge inheemse egels.
– Het actief bevorderen van initiatieven ter oprichting van egelopvangcentra of dependances in gebieden waar nog geen professionele opvang gerealiseerd is.
– Door middel van educatie, informatie, voorlichting en advies zorg dragen dat de mensen de nodzaak inzien om egels te beschermen.
– Het onderhouden van de nationale egellijn en de Adreslijst Egelopvangpunten per provincie zodat in nood zijnde dieren zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.
– Tevens geven wij informatie en medisch advies over de uitheemse witbuikegel en de Tenrec.

RSIN-nummer:

806869288

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland:

41195062

Beleidsplan:

Klik hier voor Beleidsnota 2021-2024. De Stichting werkt zeer nauw samen met de Stichting Eekhoornopvang Nederland. Het betreft dan ook een gezamenlijk beleidsplan.

Bestuurders:

De bestuurders voeren hun taken om niet uit. D.w.z. dat zij geen beloning krijgen voor het werk wat zij verrichten als bestuurders van de Stichting.

Mevrouw J.J. Kleve, voorzitter
Mevrouw L.A. Haverkamp, penningmeester
Drs. C.E.J. Veerman, secretaris

Beloningsbeleid:

Bij de Stichting werken bijna uitsluitend vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten als telefoonkosten, reiskosten en dergelijke. Daarnaast ontvangen zij onder bepaalde voorwaarde een vrijwilligersbijdrage

Jaarverslag:

Klik hier voor het actuele jaarverslag. De Stichting werkt zeer nauw samen met de Stichting Eekhoornopvang Nederland. Het betreft dan ook een gezamenlijk jaarverslag.

Financiƫle verantwoording:

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen van de Egelbescherming Nederland.