De egelpopulatie staat onder druk.

80% van de egels is in de afgelopen 50 jaar uitgestorven. Dit komt door het terugdringen van het leefgebied en daarmee het voedselaanbod, maar ook door de verslechtering van de conditie van de egels. Er zijn zoveel egels die hulp nodig hebben dat de egelopvangcentra vaak overvol zitten.

Egels in nood worden in principe door particulieren zelf of door de regionale dierenambulances naar de dichtstbijzijnde egelopvang gebracht. In een aantal gebieden rijden geen dierenambulances of rijden ze beperkt door onderbezetting. Dierenambulances rijden meestal ook niet naar een opvang die buiten de grens van hun werkgebied ligt.

Als particulieren niet zelf kunnen rijden, betekent dit dat de zieke, gewonde of verweesde egels geen hulp kunnen krijgen. Egelbescherming Nederland heeft in 2022 Egeltaxi Nederland opgericht. Met behulp van onze vervoersvrijwilligers kunnen egels in nood snel worden vervoerd naar een professionele opvang of dierenarts.

Door het invullen van het formulier meldt u zich geheel vrijblijvend aan. Daarnaast ontvangt u bij voldoende geïnteresseerden een uitnodiging voor een training.

Training voor nieuwe vervoersvrijwilligers

Voor het verkrijgen van een vervoerspas met certificaat voor het vervoeren van egels, is het noodzakelijk om de training bij te wonen.

De eerstvolgende training vindt waarschijnlijk in het najaar plaats. Zodra de datum van de nieuwe training bekend is, zullen wij dit bekendmaken.

Voor wie?

Deze middag is voor iedereen die vervoersvrijwilliger wil worden bij Egeltaxi Nederland. Als vervoersvrijwilliger heb je wel een eigen vervoersmiddel nodig.

Het gaat om noodritten en dit betekent dat je bijna op afroep beschikbaar moet zijn. Het staat elke vervoersvrijwilliger helemaal vrij om wel of niet op een noodrit te reageren. Het is dus geheel vrijblijvend, maar de egels kunnen alleen geholpen worden als men bereid is om ook op minder gunstige tijden of plaatsen te rijden.

Programma (kan qua tijden afwijken)
12:30 – 13:00Ontvangst
13:00 – 14:00Welkom en kennismaking
Egeltaxi Nederland
Actuele problematiek egelopvangcentra
Aansprakelijkheid en onkostenvergoeding
14:00 – 14:20Pauze
14:20 – 15:00Veilig hanteren en vervoeren van een egel
Informatie egel
15:00-15:30Vragen en afsluiting


Meer informatie


Na aanmelding ontvang je van ons een bulletin met meer informatie over de werkwijze van Egeltaxi Nederland.

Om de aanmelding definitief te maken ontvangen wij graag een kopie van je rijbewijs op: info@egelbescherming.nl. Deze mag ook tijdens de eerstvolgende training worden meegenomen. 

Heb je een vraag of lukt het aanmelden niet? Neem dan contact met ons op via: info@egelbescherming.nl of 06 – 188 19 576.

  De velden met een * zijn verplicht

  Voornaam*:

  Achternaam*:

  Adres*:

  Postcode*:

  Woonplaats*:

  Geboortedatum*:

  Telefoonnummer*:

  E-mailadres*:

  Opmerkingen en/of overige vragen:

  ; Ik accepteer het privacybeleid en ga akkoord dat mijn gegevens worden bewaard voor het verstrekken van informatie van de Egelbescherming Nederland m.b.t. vrijwilliger worden.