Leeftijdsbepaling

De leeftijd bepalen van een egel is niet eenvoudig. Het tijdstip voor het wisselen van de tanden is variabel en daarmee onbetrouwbaar als criterium. Tandsteen en slijtage van de tanden bij volwassen egels geeft enkel een ruwe schatting omdat dit vooral afhankelijk is van hun voedselgebruik. Aangezien het lichaamsgewicht door de seizoenen heen fluctueert, kan ook dit enkel als een ruw schattingsmiddel worden gebruikt. Bij egeljongen kan het doorkomen en ontwikkelen van de stekels, het openen van de ogen en oren en de mogelijkheid om zich op te rollen, gebruikt worden voor een leeftijdsschatting.

Leeftijdsklasse:
De leeftijd van een binnen gebrachte egel wordt daarom geschat. We gebruiken hiervoor de volgende termen: Baby-egel: jonger dan 2-3 weken met de oogjes nog gesloten. Sub-adult: egels jonger dan 1 jaar oud. Dus de jonge egels die binnen gebracht worden en waar het sterke vermoeden van bestaat dat ze in de afgelopen nazomer/herfst geboren zijn. Volwassen: alle egels ouder dan 1 jaar.
egel 1 week oud egel 4 weken oud
Baby-egel van 1 week oud.
Jonge egels van 4 weken oud.
egel 6 weken oud egel gezond 2-3 mnd oud copy
Jonge egels van 6 weken oud.
Gezond jong van 2-3 maanden. Weegt rond de 2,5 ons.
egel mager na winterslaap copy egel volwassen gezond leeftijdsbepaling
Zwaar vermagerd jong na 1e winterslaap periode van 310 gram.
Volwassen egel kan tussen de 800 en 1700 gram wegen.