Laat na aan de egels en neem Egelbescherming Nederland op in uw testament

Egelbescherming Nederland strijdt voor het beschermen van de egel en zijn leefgebied. Uw nalatenschap betekent dat Egelbescherming Nederland door kan gaan. Een heel bijzondere manier om uw bijdrage te leveren, nu en voor de toekomst.

Wilt u iets nalaten aan Egelbescherming Nederland? Dat is mogelijk door een gift op te nemen in uw testament. Dit kan in vorm van een erfstelling (percentage van uw nalatenschap) of legaat (een specifiek bedrag of goed).

Het kan fijn zijn te weten dat u alles goed geregeld heeft en te leven met het besef dat u in de toekomst ook een bijdrage levert aan het welzijn van de dieren.

100% belastingvrij

Over erfenissen moet belasting worden betaald. Egelbescherming Nederland is daarvan vrijgesteld omdat ze een Algemene Nut Beogende instelling is. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het behoud van de egel en zijn leefgebied.

Gegevens voor de notaris

Wilt u Egelbescherming Nederland in uw testament opnemen? Dan heeft de notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Egelbescherming Nederland
Statutaire zetel: Naarden
Bezoekadres: Bakkenzuigerstraat 18, 1333 HA Almere
Postadres: Bijenmeent 134, 1218 GK Hilversum
KvK: Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41195062

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Samen kunnen wij dan bekijken en bespreken wat u graag wilt. Vul het contactformulier in of bel naar 06-188 195 76.