Landschap Overijssel wil adviseren bij aanleggen natuurerf

met Geen reacties
Het aantal diersoorten dat op het platteland leeft, neemt af. Dit komt onder andere omdat erven en tuinen steeds netter worden. Dat is funest voor dieren als de egel, winterkoning, huiszwaluw en vleermuis, die zo steeds minder voedsel en schuilplekken kunnen vinden. Landschap Overijssel wil daar met de actie ‘Mijn Natuurerf’ verandering in brengen door erfeigenaren te adviseren en stimuleren om hun eigen erf natuurlijker in te richten. Met soms hele eenvoudige acties kan een erf al een stuk natuurlijker worden.
1 15 16 17 18