UPDATE ONDERZOEK EGELZIEKTE – AUGUSTUS 2020

met Geen reacties

De vakantieperiode heeft op alle vlakken vertraging opgeleverd. De opbouw van de quarantaine heeft meer tijd in beslag genomen, maar dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers, de gemeente Almere en Huizen en de fantastische bijdrage van onder andere Stichting Dierenlot is alles toch nog goed gekomen.

Inmiddels kunnen wij ook melden dat de eerste besmette gevallen inmiddels bij ons in behandeling zijn.
De allereerste egel die bij ons binnenkwam is Bas (zie foto’s), overal abcessen die al opengebarsten waren en waarvan vooral het oor vreselijk toegetakeld is. Op de derde foto is te zien wat het enorm goede resultaat is na drie weken.

Egels besmet met de egelziekte 2020 vertonen zeer veel abcessen en omdat ze pas vaak laat bij ons binnengebracht worden, zijn deze abcessen al ver gevorderd en hebben al veel weefsel aangetast. Wij zullen ons uiterste best doen om Bas er doorheen te trekken. Hier hebben wij ook goede hoop op, omdat Bas zich nog in een beginstadium van de ziekte bevond.

Ondertussen wordt zowel in België als in Nederland het onderzoek naar de oorzaak van de egelziekte 2020 voortgezet. Dit kost tijd want vakanties, grote werkdruk en andere oorzaken zorgen ervoor dat er niet altijd tijd is om alle overleden egels in behandeling te nemen. Wel is er weer een voortgang in het onderzoek te melden.

Het DWHC meldt hierover het volgende:
“Tot half augustus van dit jaar zijn 25 egels bij DWHC binnengekomen voor onderzoek, waarvan 17 dieren een huidafwijking hadden. Daarnaast is, bij uitzondering, vanuit een dierenartsenpraktijk een monster van een huidafwijking van een nog levende egel ingestuurd. Tot nu toe is geen eenduidige oorzaak gevonden voor de huidafwijkingen. Bij één dier werd weliswaar de bacterie Corynebacterium ulcerans gevonden, maar een test wees uit dat deze geen toxine produceerde. En het zijn de toxinen van deze bacterie die de huid kunnen beschadigen en difterie kunnen veroorzaken.
Bij één egel en uit de huid van de levende egel werd de vleesetende bacterie Streptococcus pyogenes geïsoleerd. Maar omdat deze bacterie niet bij de andere egels is gevonden, kan deze bacterie niet de algemene oorzaak zijn voor de huidproblemen.

Wat is het niet?

Om de oorzaak te achterhalen zijn meerdere testen uitgevoerd. Met de testresultaten van het RIVM en WBVR kunnen de ziekten orf (ecthyma contagiosum), apenpokken (MPV), mond-en-klauwzeer, tularemie en Sars-CoV2 worden uitgesloten. Ook is de bacterie die gebruikt wordt bij de biologische bestrijding tegen eikenprocessierups en buxusmot (Bacillus thuringiensis) niet aangetroffen.

Huidproblemen

Het is nog onduidelijk waardoor de huidproblemen worden veroorzaakt. Er komen nog steeds meldingen binnen van egels met huidproblemen. Een totaal overzicht van het probleem is (nog) niet te geven, omdat de opvangcentra het erg druk hebben met de egels, met en zonder huidproblemen. In dit jaargetijde kunnen de problemen voor de egels verergeren doordat vliegeneitjes afzetten in de wonden. De maden kunnen dan voor grotere, stinkende wonden zorgen (myiasis). Deze dieren zijn meestal ongeschikt voor onderzoek.

Algemene onderzoeksresultaten

Bijna alle egels (21 van de 25) hadden een matige of ernstige longontsteking veroorzaakt door longworm, Toxoplasma parasiet of de combinatie ervan. Drie egels hadden ook een hersen(vlies)ontsteking door de Toxoplasma parasiet. Vier egels hadden darmproblemen, waarvan bij twee dieren kon worden vastgesteld dat een Salmonella groep D bacterie de oorzaak was. Deze twee egels kwamen niet uit een opvang. Deze bacterie is zoönotisch en kan dus ook de mens besmetten. Salmonella besmetting bij egels wordt in de literatuur vaker beschreven en wordt als een significante ziekte bij egels gezien (zie het Tweede DWHC tussenbericht van het onderzoek bij egels: https://www.dwhc.nl/2e-tussenbericht-egel/)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *