Help de egelpopulatie redden!

met Geen reacties

Het gaat slecht met de egel in Nederland. In de afgelopen 50 jaar is al meer dan 80% van de egels uitgestorven. Grootste oorzaak is het verdwijnen van zijn leefgebied en daarmee het voedselaanbod. Waar mensen leven is voedsel en daarom trekken egels de bewoonde wijken in.

Deze wijken zijn niet geschikt voor egels. De tuinen verstenen en ontgroenen steeds verder en worden met hoge schuttingen van elkaar gescheiden. Egels vinden daardoor steeds moeilijker een natuurlijke slaapplek en zijn aangewezen op commerciële egelslaaphuizen.

De meeste mensen vinden het heel bijzonder om een egel in hun tuin aan te treffen en willen graag helpen en denken dat elk aangeprezen egelhuis goed zal voldoen. Helaas zijn de meeste aangeboden egelhuizen niet geschikt voor de functies waarvoor ze moeten dienen. Ze zijn te klein als werpplek en veilige opgroeiplek voor egelmoeders met soms wel 10 jongen! De winterslaap vereist een optimale lucht- en vochtcirculatie. Doordat de meeste aangeboden egelhuizen te klein, te laag, van goedkope materialen gemaakt en verkeerd geplaatst zijn, wordt de gezondheid van de egel aangetast. De egelhuizen zijn te vochtig wat chronische lucht- en schimmelproblematiek veroorzaakt. Dit tast de al onder druk staande egelpopulatie nog verder aan. Sommige egels sterven zelfs tijdens een winterslaap in een te vochtige omgeving.

Egelbescherming Nederland heeft de afgelopen drie jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende functies waar een egelslaaphuis voor dient en aan welke eisen deze dan ook moet voldoen. Een veilig onderkomen is van levensbelang voor de egel en alleen dan helpen wij de egel daadwerkelijk. De resultaten van de testen en alle al eerder opgedane ervaring van het al 30 jaar werken met egelhuizen, heeft geleid tot de uitgave van Egelhuizen in gebruik.

Het boek geeft antwoord op alle vragen waar een veilig egelslaaphuis aan dient te voldoen, hoe deze te maken, te plaatsen, in te richten en te onderhouden. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, help je de egel daadwerkelijk in zijn strijd om te overleven.

Het boek is te koop in onze webshop en is bij elke online boekhandel te bestellen voor € 18,95: https://www.egelbescherming.nl/product/egelspecial1/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *