Kerkuil is een bofkont, egel niet

Kerkuil is een bofkont, egel niet

met Geen reacties

Het is crisis in het dierenrijk, maar in Nederland doen veel soorten het best aardig, concludeert het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het 2-jaarlijkse Living Planet Report dat de natuurorganisatie gisteren heeft gepubliceerd.

De dierenpopulaties in Nederland zijn sinds 1990 ruim 20 procent toegenomen. De stijging is vooral waar te nemen bij zoogdieren, vogels en reptielen.
Dat veel populaties groeien, komt onder meer doordat natuurgebieden met elkaar worden verbonden en vrijwilligers zich inzetten voor de dieren.

Dat we in Nederland moeite doen om de biodiversiteit te herstellen, geeft een sprankje hoop. Maar we zijn er nog niet. We kunnen niet zonder natuur. Want mensen hebben nu eenmaal schone lucht, schoon water en voedsel nodig. ‘WNF-woordvoerder Dylan de Gruijl’.

Met de egel, vuursalamander, kemphaan en de levendbarende hagedis gaat het echt slecht.

Kerkuil
Zo maakt de kerkuil een ware comeback, puur omdat er nestkasten zijn opgehangen waarin ze kunnen broeden. Het duidt er volgens het WNF op dat ook op plekken waar veel natuur is verdwenen mogelijkheden zijn om de soortenrijkdom te herstellen.

Toch zijn er nog altijd grote groepen dieren waarmee het niet best gaat. Want de natuur als geheel staat er in Nederland niet best voor, zegt WNF-woordvoerder Dylan de Gruijl.

‘De intensieve landbouw doet de boel geen goed. Voor de grutto bijvoorbeeld ziet het er heel slecht uit. Weilanden worden tijdens het broedseizoen gemaaid en daarbij gaan veel nesten verloren. Verder leiden bestrijdingsmiddelen en grote hoeveelheden mest tot minder plantensoorten. Dat heeft ook gevolgen voor het dierenleven.’

Haaien
Wereldwijd zijn de populaties van drieduizend soorten gewervelden de afgelopen 40 jaar met ruim de helft afgenomen. Met haaien en neushoorns als bekendste voorbeelden van dieren waarmee het heel slecht gaat. Vernietiging van het leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing, vervuiling, klimaatverandering en ziekte spelen een grote rol bij de afname van de zogeheten biodiversiteit.

Moerassen
Zoetwaterdieren staan het meest onder druk, aldus het WNF. In meren, moerassen en rivieren zijn de aantallen vissen, reptielen en amfibieën met 76 procent gedaald. Vooral in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië gaat het rap bergafwaarts. ‘In sommige delen van de tropen is de biodiversiteit de afgelopen veertig jaar met soms wel 83 procent afgenomen,’ zegt De Gruijl.

Halve aardbol
Het Living Planet Rapport is uitgebracht in zestig landen. In het rapport geven de wetenschappers een overzicht van de dierenpopulaties, maar beschrijven ze ook dat de wereldbevolking jaarlijks anderhalve aardbol nodig heeft als iedereen zo zou leven zoals de Nederlanders. ‘We gebruiken meer hout en vis dan de aarde kan produceren en stoten door de verbranding van kolen, olie en gas meer CO2 uit dan de bossen kunnen opnemen,’ verduidelijkt De Gruijl.

‘Dat we in Nederland moeite doen om de biodiversiteit te herstellen, geeft een sprankje hoop. Maar we zijn er nog niet. We kunnen niet zonder natuur. Want mensen hebben nu eenmaal schone lucht, schoon water en voedsel nodig.’

Met deze soorten gaat het slecht:

  • Egel
  • Vuursalamander
  • Kemphaan
  • Levendbarende hagedis

Bron: AD 1 oktober 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *