Pesticiden, weet wat je gebruikt!

met Geen reacties

Politiediensten nemen grootste partij illegale pesticiden ooit in: https://www.upday.com/nl/politiediensten-nemen-grootste-partij-illegale-pesticiden-ooit-in?utm_source=upday&utm_medium=referral Doodsoorzaak nummer twee bij de egels is gif. Elk probleem wat optreedt in de natuur wordt bij voorkeur bestreden met gif (pesticiden). Gif wordt ook gebruikt tegen mieren, luizen, muizen, ratten … Lees meer

1 2