Nieuwsbrief 2: oktober 2020

met Geen reacties

Nieuwsbrief2: oktober 2020

De tijd vliegt voorbij. Voor veel mensen is het een tijd van onzekerheid, thuiswerken of zelfs baanverlies. Doordat veel mensen meer thuis zaten en vakanties werden geannuleerd, trokken we massaal de natuur in. Voor de dieren in nood een positieve bijkomstigheid. Nog nooit werden zoveel dieren naar de opvang gebracht als tijdens deze crisis! Alle opvangcentra liggen vol terwijl onze vrijwilligers soms noodgedwongen thuis moeten blijven. Gelukkig konden wij dankzij de enorme inzet van alle betrokkenen, de dieren blijven opvangen. Helaas betekent dit wel dat nog voor het hoogseizoen goed en wel gestart is, vele collega’s al op hun tandvlees lopen en verlangen naar de winterslaap!

Maar die tijd is nog lang niet aangebroken. Met ons fantastisch team gaan wij er weer tegenaan. Wij danken u heel erg hartelijk voor uw steun en hopen dat u ons ook dit keer wilt helpen met onze quarantaine/isolatie. Zoals u wellicht heeft gelezen in de media is er in de lente een nieuwe ziekte onder de egels uitgebroken, door ons Egelziekte 2020 genoemd. Deze ziekte is nieuw en zeer besmettelijk voor egels. In het beginstadium kunnen wij deze dieren nog helpen maar als de ziekte te lang heeft kunnen doorwoekeren, kunnen wij vaak niets anders meer doen dan het dier uit zijn lijden verlossen. Door de uitbraak van de Egelziekte 2020 is het nog drukker geworden en hebben wij uw hulp nog harder nodig. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Noodactie: Hulp aan besmette egels
– Egelziekte 2020
– Quarantaine / isolatie
– Drukke eekhoornseizoen
– Start babyseizoen egels

Wilt u ons helpen?
Steun ons dan met een extra bijdrage zodat wij de besmette dieren kunnen blijven opnemen. Alleen dan kunnen wij de egels nu maar ook in de toekomst helpen. Het onderzoek is van levensbelang voor de gehele egelpopulatie.

Intern zijn wij druk bezig om de enorme druk op de opvang en al het werk daarbuiten te evalueren en te kijken in welke vorm wij deze het beste kunnen blijven uitvoeren. Het scala van werkzaamheden is zeer breed en vereist heel erg veel van het bestuur, de directie en het team. Wij hopen met een andere opzet deze druk beter te verdelen. U hoort hier later meer over.

Met vriendelijke groeten,

Jenny Kleve
Voorzitter

Noodactie: Hulp aan besmette egels Egelziekte 2020

Wilt u bij de overschrijving het emailadres opgeven waarnaar deze mail is verstuurd, dan kunnen wij gemakkelijk uw betaling aan de juiste persoon koppelen. We zijn nog bezig om dit gemakkelijker te maken.

Alvast bedankt. Ook namens alle dieren.

Banknummers Egelbescherming:
NL64SNSB0785519750
NL22INGB0007620138

Banknummers Eekhoornopvang:
NL18SNSB0785500790
NL42INGB0000343517

Egelziekte 2020

De Egelziekte 2020 is eerst in België vastgesteld en heeft vervolgens het zuiden besmet. Inmiddels zijn de eerste besmettingen nu ook al in het Gooi en Drenthe binnengekomen. Deze ziekte tast in grote getale de egelpopulatie aan, die toch al onder grote druk staat. Het leefgebied voor de dieren wordt per dag kleiner en daarmee ook het voedselaanbod. De meeste dieren die bij ons binnengebracht worden, zijn ondervoed. Een schrijnend verschijnsel net nu het de jonge egeltijd is en de dieren extra veel voedsel nodig hebben.

Dankzij de hulp die we tot nu toe gekregen hebben, is het ons gelukt om de juiste behandelwijze te ontwikkelen, waarmee we de lichtere gevallen goed kunnen behandelen. De behandelingen zijn erg intensief en zwaar voor de egels, maar laten goede resultaten zien! Bas, een van de eerste gevallen die bij ons binnengebracht werd, hebben wij inmiddels alweer helemaal gezond en wel uit kunnen zetten.

Om de ontwikkelingen te volgen, informatie over verspreiding, behandelwijze en vooral onderzoek naar de oorzaak van deze ziekte te achterhalen, heeft Egelbescherming Nederland, de internationale Werkgroep Egelziekte 2020 opgericht. In samenwerking met o.a. het RIVM, het DWHC, de universiteiten van Utrecht en Antwerpen wordt er volop onderzoek gedaan. Onderzoek kost tijd en geld en wij houden u op onze website en social media op de hoogte van alle ontwikkelingen. Voor meer informatie klik hier

Quarantaine/isolatie

Dankzij een mooie samenwerking tussen de Gemeente Almere, de Gemeente Huizen en Egelbescherming Nederland is het gelukt een quarantaine/isolatie te realiseren waar de mogelijk besmette egels (Egelziekte 2020 is een zeer besmettelijke ziekte) in onder gebracht kunnen worden.

Om deze dieren voor zowel mens als dier veilig te kunnen behandelen is een afgesloten ruimte nodig. Binnen de huidige opvang was daar geen ruimte voor. Daarom is gekozen voor het plaatsen van een noodlokaal achter het huidige gebouw van de Egelbescherming Nederland.

 

Dankzij Stichting Dierenlot en andere fondsen konden wij de hoogstnoodzakelijke inrichting aanschaffen. Voor het draaiende houden van deze afdeling roepen wij uw hulp in. Het bemensen en hun voorzien van beschermingsmaterialen kost extra veel tijd en geld. Zonder uw hulp kunnen wij deze bijzonder zieke dieren niet opnemen en verzorgen. Wij hopen dan ook dat u een bijdrage wilt doen ten behoeve van de opvang van deze zeer zieke dieren die anders tussen wal en schip dreigen te raken omdat vele opvangcentra niet de faciliteiten kunnen bieden om de egels op te nemen. Wij nemen ook van buiten ons werkgebied besmette dieren aan. Massaal worden deze dieren nu afgemaakt terwijl wij juist onderzoek willen doen naar mogelijke effectieve behandelmethoden en natuurlijk het onderzoek van het DWHC en het RIVM willen steunen zodat er meer over de oorzaak bekend wordt. Pas dan kan er gedacht gaan worden aan preventie en mogelijk het ontwikkelen van een vaccin.

Drukke eekhoornseizoen

Het eekhoornseizoen, start in februari/maart als de eekhoorns hun eerste worp hebben, is zeer druk dit jaar en loopt lang door. Nog steeds worden er veel eekhoorns binnengebracht. Dankzij onze vervoersvrijwilligers worden deze dieren opgehaald en meestal naar Lunteren of Hilversum gebracht.

Veel jonge dieren komen in nood als ze aan het spelen zijn en ietwat onhandig uit de boom vallen. Ze worden dan vaak onderaan de boom gevonden met een bloedneusje en soms wat kneuzingen tot botbreuken aan toe.

Start babyseizoen egels

Het babyseizoen van de egels is zeer vroeg gestart. Begin juni hadden wij de eerst kleintjes al liggen. Twee maanden te vroeg! De natuur is van slag en de dieren ook. Doordat wij steeds meer leefgebied van de dieren inpikken blijft er te weinig leefruimte en voedsel over. Wij roepen dan ook iedereen op om de dieren in de natuur bij te voeren. De eekhoorns, de egels, de vogels maar ook de insecten hebben het heel erg zwaar. Dieren bijvoeren geeft een prachtige tuin vol leven. Want wat is er mooier dan een moeder met een aantal jongen achter haar aan in de tuin rond te zien scharrelen. Aan de vele reacties die wij uit het land ontvangen, wordt er gelukkig al op grote schaal bijgevoerd en krijgen wij prachtige foto’s van moeders met jongen toegestuurd. Voor tips en advies kunt u ons altijd mailen op:
info@egelbescherming.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *